کنسرت17 ویدیو

یگانه آوای جهان

کنسرواتوار دولتی مسکو چایکوفسکی مرکز علمی-هنری فرهنگ موسیقی جهان چهاردهمین فستیوال بین المللی موسیقی گردهمایی دوستان 17-27 آگوست ۲۰۲۰ ماه آگوست… رنگ و بوی ماه آگوست در مسکو هر سال متفاوت است؛ گرم، بارانی، معطر،آرام و درخشان. اما برای کنسرواتوار مسکو این ماه پر ازنغمه و آواست. ترنم صدای جوانانی که از جای جای جهان […]

Nova Trio

کنسرواتوار دولتی مسکو چایکوفسکی مرکز علمی-هنری فرهنگ موسیقی جهان چهاردهمین فستیوال بین المللی موسیقی گردهمایی دوستان 17-27 آگوست ۲۰۲۰ ماه آگوست… رنگ و بوی ماه آگوست در مسکو هر سال متفاوت است؛ گرم، بارانی، معطر،آرام و درخشان. اما برای کنسرواتوار مسکو این ماه پر ازنغمه و آواست. ترنم صدای جوانانی که از جای جای جهان […]

خواب آرام

کنسرواتوار دولتی مسکو چایکوفسکی مرکز علمی-هنری فرهنگ موسیقی جهان چهاردهمین فستیوال بین المللی موسیقی گردهمایی دوستان 17-27 آگوست ۲۰۲۰ ماه آگوست… رنگ و بوی ماه آگوست در مسکو هر سال متفاوت است؛ گرم، بارانی، معطر،آرام و درخشان. اما برای کنسرواتوار مسکو این ماه پر ازنغمه و آواست. ترنم صدای جوانانی که از جای جای جهان […]

فرزندان خورشید موسیقی آمریکای لاتین و آذربایجان

کنسرواتوار دولتی مسکو چایکوفسکی مرکز علمی-هنری فرهنگ موسیقی جهان چهاردهمین فستیوال بین المللی موسیقی گردهمایی دوستان 17-27 آگوست ۲۰۲۰ ماه آگوست… رنگ و بوی ماه آگوست در مسکو هر سال متفاوت است؛ گرم، بارانی، معطر،آرام و درخشان. اما برای کنسرواتوار مسکو این ماه پر ازنغمه و آواست. ترنم صدای جوانانی که از جای جای جهان […]
1280x720_Broadcast-2_fa
0

موسیقی کلمبیا داستان آزادی را بازگو می کند

کنسرواتوار دولتی مسکو چایکوفسکی مرکز علمی-هنری فرهنگ موسیقی جهان چهاردهمین فستیوال بین المللی موسیقی گردهمایی دوستان 17-27 آگوست ۲۰۲۰ ماه آگوست… رنگ و بوی ماه آگوست در مسکو هر سال متفاوت است؛ گرم، بارانی، معطر،آرام و درخشان. اما برای کنسرواتوار مسکو این ماه پر ازنغمه و آواست. ترنم صدای جوانانی که از جای جای جهان […]

سیمای رمانتیسم اروپایی

کنسرواتوار دولتی مسکو چایکوفسکی مرکز علمی-هنری فرهنگ موسیقی جهان چهاردهمین فستیوال بین المللی موسیقی گردهمایی دوستان 17-27 آگوست ۲۰۲۰ ماه آگوست… رنگ و بوی ماه آگوست در مسکو هر سال متفاوت است؛ گرم، بارانی، معطر،آرام و درخشان. اما برای کنسرواتوار مسکو این ماه پر ازنغمه و آواست. ترنم صدای جوانانی که از جای جای جهان […]
1280x720_Broadcast-1_fa
0

ستاره نوظهور آلبیون

کنسرواتوار دولتی مسکو چایکوفسکی مرکز علمی-هنری فرهنگ موسیقی جهان چهاردهمین فستیوال بین المللی موسیقی گردهمایی دوستان 17-27 آگوست ۲۰۲۰ ماه آگوست… رنگ و بوی ماه آگوست در مسکو هر سال متفاوت است؛ گرم، بارانی، معطر،آرام و درخشان. اما برای کنسرواتوار مسکو این ماه پر ازنغمه و آواست. ترنم صدای جوانانی که از جای جای جهان […]
1280x720_BP_fa
0

رشته مروارید، موسیقی کلاسیک چین

کنسرواتوار دولتی مسکو چایکوفسکی مرکز علمی-هنری فرهنگ موسیقی جهان چهاردهمین فستیوال بین المللی موسیقی گردهمایی دوستان 17-27 آگوست ۲۰۲۰ ماه آگوست… رنگ و بوی ماه آگوست در مسکو هر سال متفاوت است؛ گرم، بارانی، معطر،آرام و درخشان. اما برای کنسرواتوار مسکو این ماه پر ازنغمه و آواست. ترنم صدای جوانانی که از جای جای جهان […]
Иран_1280
0

پروژه بین المللی اینترنتی “مسکو چهار راه فرهنگ ها”

در تاریخ پانزدهم جولای دوهزار و بیست مصادف با بیست و پنجم تیرماه نود و نه ساعت هفت عصر به وقت تهران پروژه بین المللی اینترنتی “مسکو چهار راه فرهنگ ها” قسمت اول مسکو-تهران مرکز علمی-هنری “فرهنگ موسیقی جهان” در کنسرواتوری دولتی چایکفسکی مسکو، پروژه جدید بین المللی اینترنتی خود با عنوان “مسکو چهار راه […]
Хранительницы-Иран
0
02:45:00

کنسرت پاسداران

28 ژوئن 2016 چهاردهمین جشنواره بین­المللی موسیقی «آواهای جهانی» بانوان- مبین سنت­های موسیقایی ناب اقوام مختلف ایران (مازندرانی، خراسانی، کردی، قشقایی) طراح: حسین نورشرق
Санджо и Синави – Корея
0
01:24:07

سانجو و سینوی. موسیقی کلاسیک کره

19 ژوئن 2016 چهاردهمین جشنواره بین­المللی موسیقی «آواهای جهانی» دااِگوم-Daegeum: ای هان یون کومینگو-Geomungo: کوون مین ژون آجااِنگ-Ajaeng: ژون می ژون جانگو-Janggu: هو پُن سو طراح و سرپرست گروه: او سوک سین